Καθαρισμοί κτηρίων και επαγγελματικών χώρων

Μια εταιρεία όπου σέβεται τους εργαζόμενους της και τους πελάτες της θα πρέπει να έχει ένα καθαρό περιβάλλον. Η καθαριότητα προσδίδει μία εικόνα σεβασμού, οργανωτικότητας και αξιοπιστίας.

Ο καθαρισμός μιας εταιρείας χωρίζεται σε δύο στάδια:

Το πρώτο στάδιο αφορά τον αρχικό καθαρισμό του χώρου. Μετά από επικοινωνία με την Phaethon F.M. επισκέπτεται κάποιος συνεργάτης μας τον χώρο σας για να εποπτεύσει τις ανάγκες του και να τον αξιολογήσει. Έπειτα, ορίζεται το κόστος και τότε αρχίζει ο αρχικός καθαρισμός! Τα άτομα του συνεργείου είναι έμπειρα και ο εξοπλισμός ειδικός για κάθε απαιτητικό χώρο. Ο αρχικός καθαρισμός είναι λεπτομερής, με ποιότητα και χωρίς φθορές, αφήνοντας ικανοποιημένο κάθε πελάτη.

Ύστερα, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, όπου αφορά την συντήρηση της εταιρείας. Η εταιρεία ορίζει τις ώρες και τις μέρες καθαρισμού. Και πάλι, με τις ανάγκες του κτηρίου γίνεται η συντήρηση του από επαγγελματίες, όπου συνεχώς εκπαιδεύονται για τα νέα μηχανήματα και υλικά, και εποπτεύονται ώστε να είναι αποτελεσματική η εργασία τους. Με υλικά και μηχανήματα που ανταποκρίνονται σε κάθε χώρο.

Τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι μια εταιρεία μπορεί να ζητήσει να γίνει μόνο ο γενικός καθαρισμός. Αλλά όταν αρχίζει μια συνεργασία συντήρησης του χώρου γίνεται πάντα ένας αρχικός-λεπτομερής καθαρισμός, ο οποίος δεν χρεώνεται από την Phaethon F.M., ώστε ο χώρος να καθαριστεί και να οργανωθεί στα μέτρα συντήρησης του.

Phaethon Facility Management

τηλ. 210 5231815 και 6972326531

e-mail: [email protected]