Λίγα Λόγια Για Εμάς

Προφίλ

Η Phaethon Facility Management είναι μία Ελληνική εταιρεία που σκέφτεται και αποδίδει με διεθνή πρότυπα. Η ετυμολογία άλλωστε της ονομασίας δεν αφήνει περιθώρια παρεξηγήσεως για τις προθέσεις και τον τρόπο λειτουργίας της. Καθαρές, φωτεινές – λαμπερές σχέσεις με όλους και για όλα, με στόχο το «χτίσιμο» μακροχρόνιων σχέσεων, ανθρώπων και εμπορικών οργανισμών.

Η γνώση και η εμπειρία αποτελεί μόνον την αφετηρία, καθώς πιστεύουμε ότι καθημερινώς διδασκόμαστε από μία σειρά γεγονότων και εξελίξεων που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας μίας εταιρείας που επιθυμεί να προσφέρει ότι υπόσχεται.

Από την πρώτη επαφή με τον πελάτη – συνεργάτη, έχουμε ως σκοπό την επίτευξη δύο στόχων:

  • Την από κοινού συμφωνία για το είδος και το επίπεδο των υπηρεσιών που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε
  • Την υλοποίηση των προσδοκιών που έχουμε καταθέσει στην οικονομοτεχνική μας πρόταση.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από ένα κατά βάση και φιλοσοφία πελατοκεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης και διαδικασιών, που ελέγχονται σε κάθε του βήμα.

Η κεντρική δομή του εταιρικού συστήματός μας, αρχίζει και ολοκληρώνεται στην αποδεδειγμένη ικανοποίηση των πελατών μας, σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου.

Συγκριτικό πλεονέκτημα και κατά τα διεθνή πρότυπα είναι το τμήμα υλοποίησης έργου, να συνεργάζεται αρμονικά με τα τμήματα πωλήσεων και διαχείρισης, δίνοντας έτσι ένα αποτέλεσμα που θα αναγνωρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους, ειδικότερα δε από τον πελάτη – συνεργάτη μας.