Νέα συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Για την εταιρεία μας αρχίζει από σήμερα μια νέα συνεργασία συντήρησης τριών κτηρίων της Περιφέρειας Αττικής στην Ελευσίνα. Με βάση την εμπειρία που διαθέτουμε θα την προσαρμόσουμε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις καθαρισμού των κτηρίων και θα ανταποκριθούμε πλήρως στα καθήκοντα μας. Θα φέρουμε σε πέρας κάθε προσδοκία και θα αποδώσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Phaethon Facility Management

τηλ. 2105231815 και 6972326531

e-mail: [email protected]