Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η εικόνα ενός κτηρίου με κήπο – πράσινο είναι εντελώς διαφορετική από την εικόνα του κτηρίου χωρίς.

Πέρα από την αισθητική εικόνα που δημιουργεί στο κτήριο, και στους ενοίκους, προσωπικό, κλπ. δημιουργεί και ένα πλήθος άλλων ευχάριστων πλεονεκτημάτων για τον χώρο σας ή την επιχείρηση σας, όπως π.χ.:

Αποδεδειγμένη αύξηση παραγωγικότητας και διαύγειας πνεύματος

Δροσιά και γενικότερα χαμηλότερες θερμοκρασίες στην περίμετρο του κτηρίου καθιστώντας οικονομικότερο στην κατανάλωση ενέργειας ειδικότερα κατά τους μήνες υψηλής θερμοκρασίας.

Η δημιουργία και η φροντίδα απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και φυσικά μεγάλη αγάπη για την σωστή εκτέλεση του έργου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται και να φαίνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ο Γεωπόνος μας αναλαμβάνει καθημερινώς για εσάς :

  • Κατασκευή & Συνθέσεις κήπων
  • Συντήρηση κήπων & εσωτερικών φυτών
  • Κλάδεμα δένδρων
  • Μελέτη & κατασκευή αυτόματος ποτίσματος
  • Λιπάνσεις – Αναζοωγωνίσεις – Φυτοχώματισμούς – Αναπλάσεις
  • Αρχιτεκτονική κήπων – Ταράτσας – Τοπίων
  • Κατασκευή & Συντήρηση γκαζόν
  • Φωτισμό – Διακόσμηση κήπων & εσωτερικών χώρων – φυτών