Υπηρεσίες Επαγγελματικού Καθαρισμού

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον επαγγελματικό καθαρισμό από το γενικό σύνολο που δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά;
1. Σωστή εκτίμηση έργου και απαιτήσεων
2. Αξιόπιστη κοστολόγηση έργου
3. Έμπειρο προσωπικό
4. Εκπαίδευση προσωπικού πριν την έναρξη κάθε έργου για την κάλυψη απαιτήσεων του συγκεκριμένου χώρου.
5. Κατάλληλος Εξοπλισμός
6. Τεχνογνωσία χρήσης των κατάλληλων υλικών
7. Εποπτεία με χρήση reporting

Τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς κανόνες μιας υγιούς συνεργασίας με σκοπό το κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα.

Ένας καθαρός χώρος δεν αποτελεί μόνο ένα υγιές περιβάλλον, αλλά δημιουργεί και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μιας «ζεστής» φιλοξενίας προς τους επισκέπτες, καθώς επίσης και αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων στην επιχείρηση μας.

Το καθαρό περιβάλλον οργανώνει & φρεσκάρει το μυαλό μας.

1. Συντήρηση Επαγγελματικού Καθαρισμού:

Ομάδες ή μεμονωμένα, οι υπάλληλοι στον τομέα καθαρισμού, καθημερινώς προσπαθούν να επιβεβαιώσουν και να διατηρήσουν μία σταθερή ποιότητα υπηρεσιών.

Με έμφαση στην καθαρή και προσεγμένη εμφάνιση, στον εξοπλισμό και τα υλικά χρήσης, και κυρίως στην ευγένεια και την διακριτικότητα κατά την διάρκεια της εργασίας, οι υπάλληλοι της Phaethon Facility Management, επιδιώκουν να κάνουν την διαφορά.

Ο επαγγελματισμός και η σωστή λειτουργία του προσωπικού μας, αποτελούν το εργαλείο για τις όποιες μελλοντικές μειώσεις κόστους στο υφιστάμενο έργο (Cost Saving)

2. Περιοδικές Εργασίες Καθαρισμού:

Ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες – συνεργεία, παρέχουν περιοδικές εργασίες, με τον κατάλληλο – πάντα – εξοπλισμό.

Καθαρισμοί Υαλοπινάκων: με την χρήση ή μη γερανοφόρων οχημάτων, καλάθια ασφαλείας, ειδικά κοντάρια με χρήση απιονισμένου νερού, κλπ.

Καθαρισμοί δαπέδων: Με την χρήση περιστροφικών μηχανημάτων, μοκέτας, μαρμάρων, ειδικών βιομηχανικών δαπέδων, βινύλιο, linelium, παρκέτα, πλακάκι, κλπ.

3. Γενικοί Καθαρισμοί:

Ειδικά μικρά φορτηγά, μεταφέρουν ειδικευμένο προσωπικό, υλικά και εξοπλισμό οπουδήποτε παραστεί ανάγκη, πραγματοποιώντας έτσι γενικούς καθαρισμούς που ανεβάζουν το επίπεδο καθαριότητας σε κάθε χώρο, που δραστηριοποιούνται.

Η εμπειρία σε αυτόν τον τομέα ξεπερνάει τα 20χρόνια.

4. Ειδικευμένοι Καθαρισμοί Χώρων Και Κτιρίων:

Το κάθε τι που ακουμπάμε πρέπει να το σεβόμαστε ως σαν να είναι δικό μας. Για αυτόν τον λόγο και έχουμε διαφορετικές μεθόδους εξυπηρέτησης για κάθε χώρο που αναλαμβάνουμε, είτε πρόκειται για γραφεία, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, κλπ. είτε για οικιακούς χώρους.