Υπηρεσίες Συντήρησης Κήπων – Πρασίνου

Η Phaethon Facility Management σε συνεργασία με έμπειρους γεωπόνους παρέχει υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνοντας έτσι λύση στους ανεπιθύμητους επισκέπτες όπως:

  • Τρωκτικά
  • Έντομα
  • Βακτήρια, ιογενή παράσιτα
  • Πάσης φύσεως παθογόνους μικροοργανισμούς
  • Απώθηση πουλιών & ερπετών

Διασφαλίζουμε αποτέλεσμα και γνώση, με χαμηλό κόστος, κατάθεση φακέλου και ιστορικού χρήσης υλικών περιορίζοντας κατά το ελάχιστο τον χρόνο ανταπόκρισης και την πιθανή εξάπλωση ή ενόχληση από τους παραπάνω ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Εφαρμόζουμε ειδικευμένα προγράμματα HACCP για εγκαταστάσεις τροφίμων – ποτών έτσι ώστε να διασφαλίζονται όλα τα στάδια υλοποίησης της υπηρεσίας:

  • Παραγωγή
  • Τυποποίηση
  • Αποθήκευση
  • Μεταφορά

Η ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών, η συνεχής αναζήτηση νέων εφαρμογών και νέων υλικών εγγυώνται το αποτέλεσμα και την υγεία ανθρώπων & ζώων στους χώρους όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή.