Γενικός καθαρισμός επαγγελματικού χώρου μετά από ανακαίνιση!

Γενικός καθαρισμός μετά από ανακαίνιση

Καθαρισμός οικίας μετά από ανακαίνιση

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Καθαρισμός graffiti στη Γλυφάδα

Γενικός καθαρισμός σε κρεοπωλείο

Γενικός καθαρισμός σε ιατρείο

Γενικός καθαρισμός Φροντιστηρίου

Κολυμβητήριο για παιδάκια Νέο Ηράκλειο

Καθαρισμός οικίας στο Περιστέρι